Du accepterer vores Brugervilkår, når du opretter en profil og anvender Lesco som håndværker. Disse Brugervilkår gælder i forholdet mellem Lesco og håndværker, herefter benævnt ”virksomhed”

I tilknytning af disse Brugervilkår gælder Lescos Datapolitik for behandling af personoplysninger, som findes nedenunder.

Appen Lesco giver dig som virksomhed online adgang til at byde opgaver fra private i lokalområdet eller i nærheden af dig. Lesco formidler kontakten mellem private brugere og håndværkere (virksomheder). Alle betalinger for udførte opgaver foregår uden om appen. Lesco tager heller ikke part i evt. uoverensstemmelser mellem den private bruger og virksomheden, disse skal løses parterne imellem.

Ved enhver brug af Lesco accepterer du, at der ikke kan rejses nogen form for krav mod Lesco i relation til de aftaler du indgår med den private bruger via Lesco.

Du accepterer vores brugervilkår og datapolitik når du opretter en profil som virksomhed.

Oprettelse af Håndværkerprofil

Det er gratis at oprette og bruge Håndværkerprofil på Lesco. Ved at oprette en profil hos Lesco, accepterer du at:

– Være CVR-registreret.

– Oplysningerne på din håndværkerprofil er korrekte.

– Overholde danske love og regler, der er gældende online såvel som offline.

– Overholde vores Brugervilkår samt Datapolitik

– Undgå uautoriseret adgang til Lesco eller falske anmeldelser.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement under din profil eller ved at skrive til kundeservice direkte fra appen.

Evt. misbrug af din håndværkerprofil står Lesco ikke til ansvar for. Ved kontakt til vores kundeservice fra appen eller info@lesco.dk kan Lesco være behjælpelige med at blokere din profil. 

Du må ikke anvende lesco til at henvise til eller markedsføre tjenester og ydelser, der konkurrerer med eller på anden vis er sammenlignelige med Lesco. Det gælder både tilsvarende online portaler og offline steder. 

Dit medlemskab

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab fra din profil. Der er ikke noget opsigelsesvarsel, dvs. din opsigelse vil træde i kraft samme dag som du opsiger dit medlemskab. Du vil blive logget ud af Lesco appen automatisk ved opsigelse af dit medlemskab.

Om dine tilbud på opgaver

Når du har sendt et tilbud på en opgave, er den private bruger ikke forpligtet til at sige ja til tilbuddet. Hvis brugeren accepter imod dit tilbud, er aftalen stadig ikke bindende, og brugeren har ret til at aflyse aftalen helt. I de tilfælde, hvor der er behov for at ændre aftalens dato og/eller tidspunkt fra enten din eller den privates side, kan du enten sende et nyt tilbud eller blot lave en ny aftale med den private via chatfunktionen i appen Lesco.

Ved at sende tilbud indestår du for, at:

– det afgivet tilbud ikke er bindende.

– den private kan til enhver tid aflyse en aftale.

– det endelige tilbud giver du den private, når du har besigtigede opgaven.

– din overslagspris ikke overstiger alt for meget den endelige pris for udførelse af opgaven.

– omfanget af arbejdet er tydeligt udefra opgavebeskrivelsen og vedhæftede billeder.

– hvis omfanget af arbejdet ikke er tydeligt, vil du forpligte dig til at skrive til den private for ydereligere info.

Indhold og misbrug

Lesco må kun bruges til dets formål, dvs. som lokal markedsplads for håndværkertilbud.

Du kan frit byde på opgaver i Markedspladsen, og dit tilbud vil blive sendt direkte til den private uden forudgående godkendelse fra Administrator. Dit tilbud på en opgave vil blive slettet af Administrator, hvis tilbuddet ikke omhandler en håndværkerrelateret ydelse eller hvis der indgår nogle former for krænkende eller ulovligt indhold.

Lesco forbeholder sig retten til at lukke håndværkerprofiler, såfremt der er handlet i strid med vores Brugervilkår eller dansk lovgivning i øvrigt.

Garanti for betaling

Lesco er ikke part i transaktioner mellem bruger og håndværker, og betalingsform bestemmes parterne imellem. Lesco står ikke til ansvar for manglende betaling fra den private.

Ændring af betingelserne

lesco forbeholder sig retten til at ændre Brugervilkårene med et rimeligt varsel. Ændringer vil blive varslet via lesco appen. Det er dit ansvar at gennemgå Brugervilkårene fra tid til anden for at se, om de er blevet ændret. Hvis du fortsætter med at bruge lesco efter ikrafttrædelsen af ændrede Brugervilkår, betyder det, at du accepterer vores opdaterede Brugervilkår. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du blot opsige dit abonnement.

Datalivspolitik

Besøg www.lesco.dk/datalivspolitik for at se hvordan vi indsamler og anvender data i Lesco. 

Download lesco